Schémy zapojenia

Sériové zapojenie

Paralelné zapojenie pomocou T-rozbočiek

Ukážka inštalácie ohrevu