Spôsob inštalácie

Elektrický ohrev motora sa inštaluje do malého okruhu chladiacej kvapaliny medzi blok motora a radiátor kúrenia v interiéri

(hadica vedúca ohriatu chladiacu kvapalinu z motora do radiátora kúrenia sa prereže a na toto miesto sa vloží ohrev motora, je dôležité, aby ovládanie regulácie studeného a teplého vzduchu bolo pri zapnutom ohreve nastavené na úroveň teplý vzduch, čím docielime aby ventil kúrenia ostal otvorený a chladiaca kvapalina mohla cirkulovať – viď. obrázok.)

.

Pri ohrevoch s výkonom nad 2000W sa odporúča ohrev inštalovať pomocou T-kusov paralelne medzi hadicu vedúcu z motora do radiátora kúrenia a hadicu, ktorá smeruje z radiátora kúrenia naspäť do motora. Použitie T-kusov je rovnako potrebné aj v prípade kedy ventil kúrenia nie je možné ponechať v otvorenej polohe.

Pri inštalácii ohrevu motora je veľmi dôležité, aby sa dodržal smer prietoku chladiacej kvapaliny tj. vstup a výstup chladiacej kvapaliny, a tak isto aj poloha ohrevu, ktorá musí byť:

  • horizontálna (vodorovná) pre ohrevy typu: 1100K, 1100S,
  • vertikálna (zvislá) pre ohrevy typu: 1500K, 1500S, 1800K, 1800S, 2000P, 2000LS, 3000P, 3000L

.